ลูกยอ                 
  

       ภาษาอังกฤษ                       Morinda  ( โมรินดะ ) 
       ภาษาญี่ปุ่น                          Noni       ( โนนิ )
       ภาษาทางวิทยาศาสตร์           Morinda Citrifolia  ( โมรินดะไซตริโฟเลีย )

            ข่าวสุขภาพ

        “ ดร.ซาลูดีส์  ได้ศึกษาลูกยอในฟิลิปปินส์  พบว่าโนนิที่นั่นมีผลต่อวัณโรคมากที่สุด  สามารถพัฒนาเป็นยาได้ ผลงานของเขา
ได้นำเสนอในการประชุมของสหประชาชาติอีกด้วย ”

        ข้ออักเสบธรรมดาเรียกว่า  เป็นโรคข้อเสื่อม  ซึ่งพบในข้อต่อของร่างกาย  ปกติมักเป็นที่เข่าและนิ้ว  มีอาการบวมแดง  ปกติกระดูกอ่อน
เป็นเครื่องรองรับน้ำหนักหรือนวมกันข้อเสื่อม  สภาพที่ทำให้ช้ำมักเกิดกับคนที่มีอายุ    มีการศึกษาเผยแพร่   ให้เห็นถึงการต่อสู้กับโรค
นี้อย่างปลอดภัย  โดยอธิบายถึงเอมไซม์ Cox1  และ Cox2 
        
                 Cox1  เป็นเอมไซม์ดี  สร้าง Prostaglandin ป้องกันผนังด้านในของกระเพาะอาหารและส่วนอื่นของร่างกาย          
เรียกว่า “ ตัวป้องกัน ” 

                 Cox2  เป็นเอมไซม์ไม่ดี  สร้าง Prostaglandin  อีกแบบหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบ เจ็บปวด เป็นไข้
เรียกว่า  “ ตัวก่อกวน

         สิ่งที่นักวิจัยมองหา คือ หาวิธีกำจัดเอมไซม์ไม่ดี  โดยไม่ให้มีผลกระทบเอมไซม์ที่ดี  ในคนปกติ “ ตัวปกป้อง ”  จะมีค่ามากกว่า
แม้ “ ตัวก่อกวน ”  จะมีบ้างแต่ก็ไม่สูง  ถ้าคนปกติเป็นข้ออักเสบ “ ตัวปกป้อง ” ไม่เปลี่ยนแปลง  แต่ “ ตัวก่อกวน ”  เพิ่มสูงขึ้น  จึงทำให้
เกิดการอักเสบ  การดื่มน้ำโนนิ “ ตัวปกป้อง ”  จะไม่ลดลง  แต่ “ ตัวก่อกวน ”  ลดลงอย่างชัดเจน  แสดงว่าน้ำโนนิมีผลต่อไขข้ออักเสบ
และไม่มีผลข้างเคียง (ที่มาของข้อมูล : หนังสือดอกเบี้ยธุรกิจ ฉบับที่499 หน้า9)

         นายแพทย์สตีเว่น  ฮอล์  รัฐวอชิงตัน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  กล่าวว่า  “ น้ำผลไม้โนนิ
นอกจากเราจะได้ประโยชน์จากการดื่มแล้วผลดีต่อสุขภาพ  ทางด้านการแพทย์ 
น้ำผลไม้โนนิยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมฤทธิ์ของยาต่างๆ  ที่ใช้กับผู้ป่วย
ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปัจจุบันไม่สามารถช่วยเช่นนั้นได้
” 
นอกจากนั้นน้ำผลไม้โนนิ    ยังคุณสมบัติต่างๆ  อีกดังนี้

             - ช่วยออกฤทธิ์เสริมกับสารอาหารและยาต่างๆ               - ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยต้านการอักเสบทุกชนิด
             - ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นทั้งในคนและสัตว์ต่างๆ              - ช่วยทำลายเชื้อแบคทีเรีย
             - ช่วยระงับการปวดต่างๆ                                          - ช่วยป้องกันการก่อเกิดโรคมะเร็ง
             - อาการปวดท้อง ปวดประจำเดือนได้ผลชงักนัก             - ช่วยปรับธาตุได้ดีใช้ได้กับอาการท้องผูกและท้องเสีย
                                                                            - ฯลฯ           
       โรคความดันโลหิตสูง
  -  ได้มีการค้นคว้าและทดลองใช้ผลโนนิในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา 
เช่น  Stanford UCLA. มหาวิทยาลัยฮาวาย  แม้ในประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  ก็ได้ยอมรับว่า ผลของโนนิสามารถช่วยลดความดัน
ในเส้นเลือด ได้ในปี 1992 แพทย์หญิง  อิสเบล  แอบบอทท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษาศาสตร์ได้ค้นพบว่า  ผลโนนิมีสารอาหาร    
ชื่อ Scopoletin ซึ่งเป็นตัวที่สามารถช่วยขยายเส้นเลือดในร่างกายสำหรับผู้ที่เส้นเลือดตีบ  นั่นก็หมายถึงว่าผลโนนิทำให้ความดัน
ลดลงเป็นปรกติได้และยังช่วยสลายคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด

         โรคมะเร็ง  -  มีเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ว่า  ผลโนนิ  สามารถช่วยให้การทำงานของเซลล์ที่ผิดปรกติ
กลับมาสู่หน้าที่ที่เป็นปรกติได้ เพราะจากการทดลอง อ้างถึงการออกฤทธิ์ของผลโนนิที่มีต่อเซลล์มะเร็ง  เช่นการทดลองในหนู
พบว่า เมื่อฉีดน้ำผลไม้โนนิเข้าไป สามารถช่วยต่ออายุของหนูที่เป็นโรคมะเร็งออกไปได้อีก  นั่นเป็นเพราะผลจากการทำงานชอง
damnacanthai   ที่มีอยู่ในผลโนนิ   ในรายงานยังพบอีกว่าในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในตับ   และมีอาการบวมจากการที่มีน้ำมากเกินไป
ตรงบริเวณท้องน้อย  ผู้ป่วยที่ได้รับ การผ่าตัดเนื้อร้ายและยังมีเซลล์ระบบมะเร็งเหลืออยู่  หลังจากใช้น้ำผลโนนิเพียงแค่ 7 วันเท่านั้น
อาการบวมท้องน้อยลดลง    อย่างเห็นได้ชัดเจน และเมื่อรับการตรวจใหม่จากแพทย์พบว่า เซลล์มะเร็งหายไปอย่างปลิดทิ้ง

      โรคอักเสบและโรคภูมิแพ้  -  มีรายงานแพทย์มากมายจากผลการใช้น้ำผลโนนิ  ช่วยร่วมในการลดปัญหาข้ออักเสบ
และ  โรคภูมิแพ้  ได้ผลดีมากเนื่องจากการทำงานของ Scopoletin  ที่มีในผลโนนิ  และยังมีรายงานอย่างเห็นได้ชัดว่าในการใช้น้ำผลโนนิ 
กับผู้ป่วยโรคหืดนั้นทำให้ผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน

      โรคหัวใจและระบบทางเดินอาหาร  -  มีรายงานว่าน้ำผลไม้โนนิ  สามารถป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร
และโรคหัวใจได้โดยการทำงานของanthraquinoes ที่มีอยู่ในโนนิ  โดยเฉพาะอาการปวดท้องต่างๆ จะบรรเทาลงทันที

สรุป  -  สาร Xeronine ที่มีในผลโนนิ  เชื่อกันว่าออกฤทธิ์ต่อการทำงานของเซลล์  ทำให้เซลล์ทำหน้าที่ดีขึ้นเหมือนปกติและ   
ทำให้มนุษย์มีความรู้สึกสบายดีขึ้น  เชื่อว่า Xeronine มีหน้าที่  ที่สำคัญ 2 ประการ คือ

  1.   ช่วยให้โปรตีนมีพลังงาน  เพิ่มกลไกการทำงานของเซลล์ต่อปฏิกิริยาทางเคมีและพลังงานไฟฟ้าของเซลล์    
      ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้ช่วยให้เซลล์กลับมาทำงานได้และเป็นปรกติตามเดิม

   2.    ในผลโนนิส่วนใหญ่มี Proxeronine เมื่อถูกดื่มกินเข้าไปในร่างกาย จะถูกเก็บไว้ที่ตับ  ซึ่งจะถูกควบคุมโดยสมอง
          ทุก  2  ชั่วโมง สมองจะเป็นตัวสั่งการให้ตับปล่อย Proxeronine ออกมาแล้วเปลี่ยนเป็น Xeronine แล่นไปตามกระแสเลือด
          เพื่อไปสู่อวัยวะต่างๆที่ต้องการ Xeronine เพื่อช่วยให้เซลล์ที่เกิดโรคกลับมาทำงานได้อย่างปรกติ

       จากการสัมภาษณ์แพทย์มากกว่า 20 ท่านและบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆอีกหลายท่าน  ที่ใช้โนนิร่วมในการรักษาคนไข้
มากกว่า 8,000 ราย  พบว่า  คนไข้ที่ได้รับการแนะนำให้ดื่มโนนิอย่างถูกวิธี  กับการรักษาโรคต่างๆมีความพอใจต่อผลที่ได้ถึง
73% อีกทั้งพบว่า 69% พร้อมที่จะดื่มต่อและยังพบอีกว่ามีคนไข้ที่รับประทานอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่ได้ปริมาณที่เหมาะสม        
จึงไม่เห็นผลปฏิกิริยา

สภาวะร่างกายที่มีรายงานว่าตอบสนองต่อการใช้น้ำผลโนนิ
          ภูมิแพ้ , มะเร็ง , โรคหัวใจ , สมองขาดอ๊อกซิเจน , เบาหวาน  ประเภท 1 และ2 , พลังงานต่ำ , เพศสัมพันธ์ต่ำ , เสริมสร้างกล้ามเนื้อ , โรคอ้วน , ลดน้ำหนักส่วนเกิน , ความดันโลหิต , เสพติด , ข้ออักเสบ , ปวดต่างๆ , หงุดหงิด – ซึมเศร้า , ปัญหาระบบการย่อยอาหาร ,
ปัญหาระบบหายใจ , นอนหลับ , ฟุ้งซ่าน , ทำให้สุขภาพดีขึ้น , กระฉับกระเฉงขึ้น , ไต , เครียด

 * ที่มาของข้อมูล : หนังสือ The tropical Fruit with 101 Medical Uses.  Noni Juice โดยนายแพทย์ Nci Solomon M.D.Ph.D. *